Verwachte personeelstekorten in regio meer dan verdubbeld

07 maart 2022

De regio’s Utrecht, Amersfoort-Eemland en Gooi & Vecht kunnen in 2031 rekening houden met een gezamenlijk tekort van 13.900 zorgmedewerkers. Dit zorgwekkende aantal is nóg hoger dan het verwachte aantal van 6000 medewerkers dat in 2020 werd voorspeld voor het jaar 2030. Het toekomstige tekort is dus meer dan verdubbeld. Dit blijkt uit onze regionale analyse van de nieuwe prognoses van ABF Research.

Nú anders organiseren

Deze cijfers zijn een prognose: een op data gebaseerde voorspelling van de toekomst. Met het oog op onomkeerbare trends, zoals de oplopende dubbele vergrijzing en ontgroening, staat ons een uitdagende taak te wachten: de arbeidsmarkt in zorg en welzijn dusdanig anders organiseren dat het tij gaat keren en deze voorspelde tekorten worden verminderd.

Doorgaan op (grotendeels) dezelfde voet is daarbij geen optie meer. Anders werken, opleiden en organiseren is alleen mogelijk wanneer we als regio de handen nog meer ineen slaan, elkaar vertrouwen, en bereid zijn eventuele risico’s met elkaar te dragen. Dit is waar Utrechtzorg samen met u voor gaat.

Onderzoeksrapport prognoses

Weten hoe deze prognoses tot stand zijn gekomen, wat onze voorspellingen over de arbeidsmarktspanning, en wat de precieze tekorten per branche of beroepsgroep zijn? Download ons onderzoeksrapport.

Meer informatie

Meer weten over deze of andere arbeidsmarktdata? Of heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met arbeidsmarktonderzoeker Mariëtte Roest via mroest@utrechtzorg.net.