- 52371284609_9990546c79_k-1024x613.jpg

Wat staat er in de Miljoenennota over zorg en welzijn?

21 september 2022

“Een belangrijke vraag voor de toekomst blijft hoe goede en persoonlijke zorg voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft. Nieuwe oplossingen zijn nodig.”, aldus de koning in zijn Troonrede dit jaar. RegioPlus, het landelijke samenwerkingsverband van werkgevers in zorg en welzijn, zet zich in voor nieuwe oplossingen vanuit de regionale arbeidsmarktpraktijk.

Meer innovatie en grootschaliger inzet van innovatie, zowel sociaal als technologisch, is hard nodig om de arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn toekomstbestendig te maken. Tegelijk zal ook de zorgvraag moeten afnemen door meer zorgzaamheid in de samenleving zelf te organiseren. In de Troonrede stelde de koning verder dat “(…) onze huidige manier van leven stuit op economische, sociale en ecologische grenzen. Dat vergt een andere economie en arbeidsmarkt.” In tijden van schaarste is effectieve samenwerking belangrijker dan ooit om te komen tot nieuwe oplossingen voor de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, een van de belangrijkste en grootste sectoren van Nederland.

Prinsjesdagmemo

Elk jaar vat het verenigingsbureau van RegioPlus alle beleidsmaatregelen uit de Miljoenennota samen die relevant zijn voor zorg en welzijn, zo ook dit jaar. De Prinsjesdagmemo 2022 die voor u ligt of op uw scherm staat, geeft per ministerie inzicht in de relevante plannen, wijzigingen, kansen en (financiële) consequenties. Zo laten we in een oogopslag het regeringsbeleid zien wat betreft arbeidsmarktbeleid voor de komende periode is in de sector.

Een diepere analyse en duiding van de Miljoenennota en van ander actueel Haags beleid maakt RegioPlus met haar stakeholders tijdens de Studio R+ Talkshow De Eerste Maandag, op de eerste maandag na Prinsjesdag. Het verslag hiervan wordt daags na de talkshow gepubliceerd op de website van RegioPlus.