Week van de Werkstress 2019

11 november 2019

De Week van de Werkstress is van 11 tot en met 15 november 2019.

Week van de Werkstress

Vandaag start de Week van de Werkstress. Utrechtzorg vindt het belangrijk om hier aandacht aan de geven, omdat werkstress een belangrijke reden van uitval is. Gelukkig kunnen we veel doen om werkstress te voorkomen en te verminderen. Gedurende deze week willen we u korte achtergrondinformatie en cijfers geven, informeren over een aantal interessante rapporten en inspireren om aan de slag te gaan met het verlagen en voorkomen van werkstress. U kunt dit volgen via onze LinkedIn-pagina.

Wat is werkstress?

Er is sprake van werkstress als iemand te veel werk moet verrichten voor de gestelde tijd en/of in een hoog tempo zijn/haar werk moet verrichten. Werkdruk kan tot stress leiden als het te lang aanhoudt en iemand zich hier onvoldoende van kan herstellen en/of er te weinig energiebronnen aanwezig zijn.

Werkstress is in Nederland beroepsziekte nummer 1. Als we inzoomen op de sector Zorg en Welzijn zien we werkstress ook terugkomen. Uit de werknemersenquête van het landelijke onderzoeksprogramma AZW blijkt dat bijna 44 procent van de werknemers in Zorg en Welzijn gemiddeld een hoge tot zeer hoge werkdruk ervaart. 49% van de werkgevers gaf in de werkgeversenquête aan dat de werkdruk in hun organisatie in de voorgaande 12 maanden is toegenomen.

Verminderen van werkdruk

Om werkstress te voorkomen kunt u zich richten op het verminderen van de werkdruk, door bijvoorbeeld het aantal taken te verlagen. Om stress op het werk te verminderen is het echter ook van belang dat de werknemer energiebronnen kan benutten, bijvoorbeeld via carrièremogelijkheden, feedback, steun van collega’s en vrijheid bij het uitvoeren van werk. Ook het verbeteren en benutten van persoonlijke hulpbronnen (zoals veerkracht, optimisme en zelfvertrouwen) kan bijdragen aan het verminderen van stress. Als u meer wilt weten over werkeisen, energiebronnen en stressoren dan kunt u het artikel lezen over het Job Demands-Resources model: een van de meest populaire modellen hierover.