Deelnemers gezocht voor onderzoekstraject Wellbeing@work

29 november 2021

Duurzame inzetbaarheid

Nederlandse zorgorganisaties hebben - mede door de coronauitbraak - te maken met personeelstekorten, oplopend verzuim, een hoge werkdruk en een toename van psychische klachten onder medewerkers. In 2019 gaf bijna 44 procent van alle zorgmedewerkers aan een hoge tot zeer hoge werkdruk te ervaren. Het is daarom van groot belang dat zorgorganisaties investeren in de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers.

Werkplekinterventies spelen hier een belangrijke rol in, omdat ze de gezondheid, vitaliteit en het welbevinden van medewerkers kunnen vergroten. Onderzoek naar het effect van dit soort interventies op de vitaliteit van zorgmedewerkers is echter schaars. Daarnaast blijkt het implementeren van dit soort interventies voor organisaties vaak lastig door bijvoorbeeld gebrek aan integraal gezondheidsbeleid en onvoldoende (financiële) middelen. Daarom pakken Utrechtzorg, de Hogeschool Utrecht (HU) en het LUMC dit thema gezamenlijk op binnen het onderzoeksproject Wellbeing@work.

Wellbeing@Work

Het project Wellbeing@work heeft als doel om:

  1. Zorgorganisaties aangesloten bij Utrechtzorg te ondersteunen bij het succesvol implementeren van een gecombineerde werkplekinterventie gericht op werkdruk en slaap;
  2. De effectiviteit van deze gecombineerde werkplekinterventie op de vitaliteit van zorgmedewerkers te onderzoeken;
  3. De hiermee opgedane kennis en ervaring te delen met de gehele Nederlandse zorgsector.

Deelnemers gezocht

Op dit moment zijn 2 zorgorganisaties aangesloten bij het onderzoek, maar als er meer organisaties meedoen komt dat de generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten ten goede.

Heeft u belangstelling in deelname aan het onderzoek? Neem dan contact op met Gabriëlle Peereboom via gpeereboom@utrechtzorg.net vóór eind dit jaar, dan kunt u nog aansluiten bij de start in januari 2022. In dit bericht leest u meer over wat deelname inhoudt.