Wellbeing@work: concrete werkplekinterventies

27 september 2021

Werkplekinterventies

Het is alle hens aan dek binnen de sector zorg en welzijn: personeelstekorten, toegenomen verzuim, hoge werkdruk en een toename in psychische klachten zorgen voor een complexe situatie. Het is daarom van groot belang dat zorgorganisaties investeren in de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers.

Werkplekinterventies spelen hierbij een belangrijke rol, omdat ze de gezondheid, vitaliteit en welbevinden van medewerkers kunnen vergroten. Daarom pakken Utrechtzorg, de Hogeschool Utrecht en het LUMC dit thema gezamenlijk op binnen het onderzoeksproject Wellbeing@work.

Gecombineerde aanpak

Uit vooronderzoek bij 23 zorgorganisaties aangesloten bij Utrechtzorg bleek dat zij vooral behoefte hebben aan een gecombineerde werkplekinterventie gericht op werkdruk en slaap. Werkdruk wordt op dit moment niet voor niets gezien als het grootste risico voor de gezondheid van werkenden. Daarbij ervaart 16 procent van alle werkenden slaapproblemen die vaak samenhangen met werkdruk of het niet kunnen loslaten van werk.

In het project Wellbeing@work onderzoeken Utrechtzorg, en Hogeschool Utrecht (Lectoraat Organiseren van Waardig Werk en Lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren) en het LUMC concrete werkplekinterventies gericht op werkdruk en slaap. Deze gecombineerde werkplekinterventie bestaat uit drie onderdelen:

  • Een workshop over omgaan met werkdruk;
  • Een workshop over slaap;
  • Een slaapbril. Voor deze interventie wordt onder andere samengewerkt met Somnoblue. Dit adviesbureau heeft eerder al meegewerkt aan succesvolle projecten bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis en het LUMC.

Doe ook mee!

Wilt u ook concreet aan de slag met werkplekinterventies welke de gezondheid, vitaliteit en het werkplezier van uw medewerkers bevorderen? Er is binnen het project nog plek voor geïnteresseerde thuiszorg-, gehandicaptenzorg- of GGZ-organisaties die aangesloten zijn bij Utrechtzorg!

Wat betekent deelname?
Deelname aan dit project vraagt om een projectgroep van de organisatie met vertegenwoordiging van alle stakeholders. De projectgroep komt gedurende de looptijd van het project 3-5 keer een dagdeel samen om de implementatie van de gecombineerde werkplekinterventie te ondersteunen en te begeleiden. De gecombineerde interventie zelf bestaat uit 2-3 dagdelen. Daarnaast vragen we alle medewerkers van de deelnemende afdelingen om drie keer een korte (online) vragenlijst in te vullen om het effect van de gecombineerde interventie te evalueren. Deelnemende afdelingen worden verdeeld in een interventie- en controlegroep.

Deelname aan Wellbeing@work kost in totaal €5000,- euro, waarbij Utrechtzorg 50% van de onderzoekskosten betaalt. Deelname voor uw organisatie kost dus €2500,-. Het project duurt 18 maanden, waarin in totaal 200-600 medewerkers kunnen deelnemen.

Heeft u belangstelling? Of wilt u meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Gabriëlle Peereboom via gpeereboom@utrechtzorg.net of 06-53525070. Bekijk ook de bijgevoegde informatieflyer (.PDF).