Zorgaanbieders krijgen bijdrage voor extra kosten door corona

01 oktober 2020

Zorgverzekeraars komen zorgaanbieders tegemoet met een bijdrage voor extra uitgaven i.v.m. corona.

Meerkostenregeling corona

Zorgaanbieders spannen zich extra in om goede en veilige zorg te kunnen verlenen tijdens de coronapandemie. Zij maken dit jaar extra kosten om zorgverleners en patiƫnten te beschermen onder andere met (extra) persoonlijke beschermingsmiddelen en aanpassingen om aan de anderhalvemeter-regels te kunnen voldoen. Zorgverzekeraars (m.u.v. zorgverzekeraar Eucare) komen zorgaanbieders met een bijdrage tegemoet in deze extra uitgaven. Zorgaanbieders die de tegemoetkoming over 2020 aanvragen, krijgen deze in 2021 uitgekeerd.

Zorgverzekeraars kondigden eerder al aan een grote groep zorgaanbieders, voornamelijk met een jaaromzet kleiner dan 10 miljoen euro, tegemoet te willen komen voor de extra kosten vanwege corona. Daaraan geven zij nu uitvoering met deze meerkostenbijdrage. De vergoeding voor iedere zorgaanbieder wordt berekend op basis van een percentage van de jaaromzet van 2020. De percentages worden, met behulp van een onafhankelijk bureau, toegespitst op de specifieke situatie van de verschillende beroepsgroepen.

Percentage

De impact van corona in de tweede helft van 2020 op de zorgverlening door de verschillende beroepsgroepen is nog onduidelijk. Om recht te kunnen doen aan de daadwerkelijk gerealiseerde omzetten, stellen de zorgverzekeraars de percentages voor de bijdrage vast op basis van de declaraties voor 2020. Voor het vaststellen van de percentages worden de kosten meegewogen voor:

  • Extra inhuur van personeel voor coronazorg of voor het garanderen van beschikbaarheid;
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen waaronder mondkapjes, handschoenen en desinfectiemiddel;
  • Tijdelijke aanpassingen om te voldoen aan de anderhalvemeter-samenleving zoals stickers voor bewegwijzering en plexiglasschermen;
  • Schoonmaak en afvalverwerking.

Voor bepaalde beroepsgroepen komen daarbovenop de extra kosten voor het uitvoeren of uitbesteden van coronatesten voor personeel die in april en mei niet door de GGD konden worden uitgevoerd. Specifiek voor apotheken worden de extra gemaakte kosten voor het bezorgen van medicijnen vergoed. De percentages voor de verschillende beroepsgroepen worden op dit moment ingeschat tussen 0,20% en de 0,80% van de jaaromzet 2020.

Vervolg

In 2021 worden de definitieve percentages vastgesteld en gecommuniceerd. Zorgaanbieders ontvangen dan ook meer informatie over het aanvragen van de bijdrage. Om de administratieve lasten voor alle betrokkenen beperkt te houden, hebben zorgverzekeraars een drempel van vijftig euro ingesteld voor de tegemoetkoming per zorgverzekeraarsconcern.

Wout Adema, directeur Zorg bij Zorgverzekeraars Nederland: "Zorgverzekeraars hebben veel waardering voor de flexibiliteit en inspanningen van zorgaanbieders voor het continueren van verantwoorde zorg in tijden van corona. Zorgaanbieders hebben daarvoor extra kosten moeten maken. We voorzien nu, zoals eerder toegezegd, in een bijdrage voor de dekking van deze meerkosten door corona. We hebben getracht om met de regeling zo goed mogelijk recht te doen aan de specifieke situatie per beroepsgroep en de regeling daarnaast ook praktisch zo goed mogelijk uitvoerbaar te maken".

Meer informatie

Zie voor meer informatie over de regeling en de doelgroep de antwoorden op veelgestelde vragen op de website van Zorgverzekeraars Nederland.