We zijn elke dag met cijfers bezig die ons vertellen dat we als sector nú echt moeten veranderen, omdat de problemen (tekorten, oplopend verzuim etc.) een steeds strakkere greep krijgen op het dagelijkse werk in zorg en welzijn. Bovendien komt de kwaliteit van zorg en welzijn steeds meer in het gedrang. Bij het promoten van het gebruik van betrouwbare arbeidsmarktinformatie en onderzoek, moeten we boven alles niet vergeten dat achter die cijfers allemaal mensen zitten. Medewerkers, patiënten, cliënten: ieder met hun eigen ervaringen, verhalen, behoeftes en wensen. Wanneer we dit uit het oog verliezen, veranderen zorg- en welzijnsorganisaties in zorg- en welzijnsfabrieken, waarin productie voeren, efficiency, standaardisatie en financiële prikkels leidend zijn. Aandacht, vertrouwen, menswaardigheid, die delven dan het onderspit, terwijl die juist zo belangrijk zo zijn voor zowel de gezondheid van individuen als van de sector als systeem.

Er zijn talloze mooie initiatieven en interventies die een aantoonbaar positief effect hebben op het terugdringen van bijv. tekorten en verzuim en het vergroten van werkvermogen, bevlogenheid en gezondheid in brede zin van het woord (van zowel medewerkers en patiënten/cliënten). Het zijn systemische belemmeringen die echte verandering in de weg staat. Laten we onze energie inzetten op het wegnemen van deze obstakels, bijvoorbeeld door toegewijde samenwerking in de regio te belonen.

Uiteindelijk hebben we allemaal dezelfde ambitie: een duurzame, essentiële sector waar medewerkers elke dag van betekenis zijn voor anderen, en waar we trots op mogen zijn!

Arbeidsmarktdata in 2021

2021 stond wat betreft Informatie in het teken van het behapbaar maken van de informatie die al beschikbaar is. Deze regionale arbeidsmarktdata is bijvoorbeeld te vinden op het Arbeidsmarkt in beeld dashboard. Het is echter niet altijd even gemakkelijk om de meest waardevolle en bruikbare cijfers te filteren uit de vele verschillende grafieken, filteropties, en de abstracte begrippen die daar ten grondslag aan liggen. Hoe definieer je bijvoorbeeld instroom of uitstroom?

Regiobeeld

Om onze deelnemers en andere geïnteresseerden daarin wat meer bij de hand te nemen hebben we het Regiobeeld ontwikkeld: een kort en frequent gepubliceerd overzicht van de belangrijkste onderwerpen in de regionale arbeidsmarkt. Lezers die meer willen weten kunnen altijd doorklikken op de publicatie om op de bijbehorende pagina op het dashboard te komen.

Uitstroomonderzoek

In 2021 voerden we ook wederom het uitstroomonderzoek uit en hebben we een regionale analyse gemaakt van de resultaten van 2020-2021. Hieruit bleek o.a. dat de belangrijkste vertrekredenen in onze regio in lijn liggen met die in landelijke analyses worden gevonden, namelijk: manier van werken in organisatie, uitdaging in werkzaamheden en loopbaanmogelijkheden.

De meeste vertrekkende medewerkers blijven bovendien in de sector werken, en vaak in dezelfde branche. Vertrek had volgens medewerkers voorkomen kunnen worden door betere luistervaardigheden van leidinggevenden.

PNIL-kosten

Ander verdiepend onderzoek dat is uitgevoerd, is het onderzoek naar de PNIL-kosten in de regio (Personeel Niet In Loondienst). Hieruit bleek dat er in 2020 bij de regionale werkgevers 611 miljoen euro uitgegeven is aan de inzet van zelfstandigen, een enorm bedrag. In de VVT werd relatief het meeste uitgegeven. Uit het uitstroomonderzoek bleek in aanvulling daarop dat medewerkers die als zzp’er verder gaan in de sector dit vooral doen vanwege de grote mate van ervaren autonomie en betere arbeidsvoorwaarden. Dit biedt aanknopingspunten voor het behouden van medewerkers in loondienst.

Netwerkbijeenkomsten

Tot slot hebben we voor diverse netwerkbijeenkomsten relevante arbeidsmarktinformatie verzameld en weergegeven. Het doel hiervan was om de context van de bijeenkomst te schetsen, de laatste stand van zaken te geven rondom de arbeidsmarkt, en een betrouwbaar en een gezamenlijk startpunt te hebben voor verdere gesprekken.