Inzicht in uitstroom

Aandacht voor het behoud van personeel is essentieel voor het terugdringen van de arbeidsmarkttekorten binnen de zorg- en welzijnssector. Om inzicht te verkrijgen in de uitstroom neemt Utrechtzorg in samenwerking met de 11 andere regionale werkgeversorganisaties verenigd in RegioPlus deel aan het landelijk en doorlopend uitstroomonderzoek. Deelnemende organisaties gebruiken een gestandaardiseerde vragenlijst waarbij oud-medewerkers worden bevraagd over hun vertrekredenen en hun volgende carrièrestap. Oud-medewerkers kunnen hierbij tevens tips en opmerkingen kwijt over hoe hun vertrek voorkomen had kunnen worden. Uitvoerder van het onderzoek is Presearch, een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Het doel van dit (doorlopende) uitstroomonderzoek is om vergelijkingen te kunnen maken op zowel organisatie-, regionaal als landelijk niveau. Organisaties kunnen op deze onderbouwde data anticiperen en van elkaars ervaringen leren. Begin 2024 is een nieuwe regionale factsheet gedeeld. Cijfers van 2022 vind je hier regionale factsheet.

Grip op personeelsverloop

Doel van het geheel digitale onderzoek is het systematisch analyseren van gegevens van vertrekkende medewerkers. Waarom verlaten mensen een organisatie en waar komen ze terecht? Dankzij dit onderzoek ontstaat inzicht in de redenen waarom medewerkers (ingedeeld in bepaalde functiecategorieën) vertrekken. Dit levert zowel kwalitatieve als kwantitatieve data op. Denk aan informatie over vertrekredenen, de tevredenheid over het werk en de nieuwe werkbestemming. Met deze informatie kunnen zorg- en welzijnsorganisaties doelgericht verbeteringen aanbrengen in hun strategisch personeelsbeleid. Daarnaast biedt het doorlopend inzicht in de huidige stand van zaken en kunnen organisaties benchmarken met andere branches.

De resultaten van het onderzoek worden – uiteraard rekening houdend met eisen omtrent anonimiteit en privacy – verwerkt in een digitaal dashboard. In deze afgeschermde omgeving kan je doorlopend de resultaten van de eigen organisatie inzien en kan je, waar mogelijk, op regionaal en brancheniveau benchmarken. Hierbij worden alle branches in de sector zorg en welzijn meegenomen.

Voordelen

Alle voordelen van deelname aan het digitale uitstroomonderzoek op een rij:

  • Betrouwbare en vergelijkbare informatie over de vertrekredenen wat betreft uw organisatie;
  • Uitgebreide benchmarkmogelijkheden;
  • Stuurinformatie voor de eigen organisatie;
  • Doorlopend inzicht in de resultaten;
  • Een overzichtelijk dashboard dat enkel voor uw organisatie zichtbaar is;
  • Uitvoering door een onafhankelijk onderzoeksbureau met een focus op hoge respons;
  • Gestandaardiseerde resultaten die de samenwerking tussen organisaties stimuleren door het bieden van een gemeenschappelijke benchmark.

Werkwijze

De organisatie stuurt de vertrekkende medewerker in kwestie een e-mail met daarin een unieke link naar de digitale vragenlijst van de eigen organisatie. De vragenlijst bevat vragen over onder andere de werkbeleving en (vermijdbare) vertrekredenen. Daarnaast worden er vragen gesteld over de toekomstige plek op de arbeidsmarkt van de vertrekkende medewerker. Als organisatie kan je inloggen op een dashboard om de geanonimiseerde resultaten te bekijken, en je eigen benchmark uit te kiezen (bijvoorbeeld landelijk of juist regionaal).

Kosten

De jaarlijkse licentiekosten voor het basispakket zijn 645 euro voor deelnemers van Utrechtzorg. Daar komen eenmalig 495 euro implementatiekosten bij. Indien gewenst kan het basispakket worden aangevuld met extra functionaliteiten, zoals extra vragen of een gepersonaliseerde introductiepagina.

Enthousiast geworden?

Inmiddels zijn al honderden zorginstellingen aangesloten bij dit initiatief. Wil je meer informatie over deelname? Neem dan contact op met nkalkman@utrechtzorg.net of 030-6340808.

Gerelateerd nieuws

Al het nieuws