Inzicht in uitstroom

Met 12 andere regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn (verenigd in RegioPlus) neemt Utrechtzorg deel aan het landelijk en doorlopend uitstroomonderzoek. Deelnemende zorg- en welzijnsorganisaties benaderen elke vertrekkende medewerker met dezelfde set vragen over vertrekredenen en bestemming. Oud-medewerkers kunnen er ook hun tips en opmerkingen kwijt. Omdat de data gebundeld worden, kan er op organisatieniveau, regionaal en landelijk niveau vergeleken worden. Organisaties kunnen op onderbouwde data anticiperen en van elkaars ervaringen leren. In november 2019 werden de eerste resultaten van dit doorlopende onderzoek gedeeld.

Gezamenlijk zijn deze 13 organisaties, met steun van de innovatiemiddelen vanuit het ministerie van VWS, inmiddels flink gevorderd met het opzetten en uitrollen van dit landelijke onderzoek. Uitvoerder van het onderzoek is Presearch, een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Doelgerichte verbeteringen in strategisch personeelsbeleid

Doel van het geheel digitale onderzoek is het systematisch analyseren van gegevens van vertrekkende medewerkers. Waarom verlaten mensen een organisatie en waar komen ze terecht? Dankzij dit onderzoek ontstaat inzicht in de redenen waarom medewerkers (ingedeeld in bepaalde functiecategorieën) vertrekken. Dit levert zowel kwalitatieve als kwantitatieve data op. Denk aan informatie over vertrekredenen, de tevredenheid over het werk en de nieuwe werkbestemming. Met deze informatie kunnen zorg- en welzijnsorganisaties doelgericht verbeteringen aanbrengen in hun strategisch personeelsbeleid. Daarnaast biedt het doorlopend inzicht in de huidige stand van zaken en kunnen organisaties benchmarken met andere branches.

De resultaten van het onderzoek worden – uiteraard rekening houdend met eisen omtrent anonimiteit en privacy - verwerkt in een digitaal dashboard. In deze afgeschermde omgeving kunt u doorlopend de resultaten van de eigen organisatie inzien en kunt u, waar mogelijk, op regio- en brancheniveau benchmarken. Hierbij worden alle branches in de sector zorg en welzijn meegenomen.

Voordelen

Alle voordelen van deelname aan het digitale uitstroomonderzoek op een rij:

  • Eerlijke, vergelijkbare input met betrekking tot uw organisatie
  • Stuurinformatie voor de eigen organisatie
  • Doorlopend inzicht in de resultaten
  • Een overzichtelijk dashboard dat enkel voor uw organisatie zichtbaar is
  • Makkelijk te genereren managementinformatie
  • Uitvoering door een onafhankelijk onderzoeksbureau met focus op hoge respons
  • Benchmarkmogelijkheden

Eenvoudig deelnemen

De organisatie stuurt de vertrekkende medewerker in kwestie een e-mail met daarin een unieke link naar de digitale vragenlijst van de eigen organisatie. De vragenlijst bevat vragen over onder andere de werkbeleving en (vermijdbare) vertrekredenen. Daarnaast worden er vragen gesteld over de toekomstige plek op de arbeidsmarkt van de vertrekkende medewerker.

Enthousiast geworden?

Inmiddels zijn al enkele honderden zorginstellingen aangesloten bij dit initiatief. Wilt u meer informatie over deelname en de kosten hiervan? Neem dan contact op met secretariaat@utrechtzorg.net of 030-6340808.