Data snack: uitstroom en prognoses

27 januari 2021

Arbeidsmarktinformatie over regionale uitstroom en prognoses in snackformaat.

Uitstroom en prognoses

Naar aanleiding van de bestuurdersdialoog van de regio Utrecht delen we een data snack met uitstroomcijfers en prognoses voor arbeidsmarkttekorten in regio's Utrecht, Gooi & Vechtstreek en Amersfoort-Eemland. We brengen de belangrijkste redenen voor vertrek in beeld, en delen daartegenover handvatten om vertrek te voorkomen.

Communicatie als kans

Ondanks accentverschillen tussen de regio's, lijkt een mogelijke oplossing voor hoge uitstroom te liggen in de communicatie van direct leidinggevenden en bovenal: het vermogen om goed te luisteren naar behoeftes van medewerkers. Gebrek aan uitdaging in werkzaamheden, de manier van werken in de organisatie en de werksfeer in het team/op de afdeling zijn daarnaast vaker genoemde redenen voor vertrek. Een groot gedeelte van de werknemers die mee hebben gedaan aan het uitstroomonderzoek en hun werkgever hebben verlaten, blijven werkzaam binnen de sector zorg en welzijn. Regelmatig is dat in een andere branche.

Uitstroom sector

Zoals in de algemene uitstroomcijfers te zien is zijn er ook behoorlijk wat medewerkers die de sector helemaal verlaten. Daarvan hebben we binnen het uitstroomonderzoek relatief weinig data, terwijl hun vertrekredenen natuurlijk extra interessant zouden zijn. Het vermoeden bestaat dat deze personen minder betrokken zijn (of zijn geworden) bij de sector, en wellicht daarom ook minder snel de neiging hebben om een vragenlijst in te vullen over hun beweegredenen om te vertrekken.

Behoud

Het uitstroomonderzoek geeft aanwijzingen voor het behoud van personeel. Dit is hard nodig, vanwege het huidige en toekomstige tekort aan werknemers. Er zijn inmiddels nieuwe prognoses gemaakt met betrekking tot het arbeidsmarkttekort in de regio’s. In deze prognoses wordt rekening gehouden met het verwachte zorggebruik, ontwikkelingen in arbeidsproductiviteit, demografische ontwikkelingen en verschuivingen in arbeidsparticipatie. Op de data is een scenario toegepast waarin corona langer duurt dan in eerste instantie werd verwacht (het zogenaamde tweede golf scenario). Een eventuele derde golfscenario is hier niet in meegenomen.

U kunt de volledige data snack hier bekijken.

Meer data?

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of honger naar meer data snacks? Neem dan contact op met onze arbeidsmarktonderzoeker Mariëtte Roest via mroest@utrechtzorg.net.

Zelf aan de slag met data uit uw regio? Ga naar het dashboard Arbeidsmarkt in beeld.

Een deel van deze waardevolle informatie is verkregen vanuit het landelijk uitstroomonderzoek, waar u de vertrekredenen van de medewerkers van uw organisatie kunt vergelijken met de benchmark van bijvoorbeeld de gehele sector, de branche, of een bepaalde regio. Wilt u meedoen aan dit onderzoek? Kijk dan op deze pagina voor meer informatie.