Nieuwe cijfers landelijk uitstroomonderzoek zorg en welzijn bekend

10 december 2020

Een update vanuit het landelijk uitstroomonderzoek zorg en welzijn.

Vooral ervaren werknemers verlaten werkgever binnen 2 jaar

In de sector zorg en welzijn verlaat 39% van de werknemers de werkgever binnen twee jaar. Dit zijn vaak geen nieuwe instromers in de sector: meer dan de helft van de respondenten van het uitstroomonderzoek heeft meer dan 10 jaar werkervaring in de sector, en ongeveer 70% meer dan 5 jaar. De meeste professionals die wisselen van werkgever blijven wel in de sector werken. Dit blijkt uit het landelijk uitstroomonderzoek van RegioPlus.

Deze uitstroom aan het begin van het dienstverband is een belangrijk aandachtspunt voor werkgevers om te zorgen dat nieuwe medewerkers goed ontvangen worden en zich welkom voelen. Hoewel uitstroom uit de sector afneemt, is verloop bij werkgevers nog steeds een groot en kostbaar knelpunt. Medewerkers die binnen een jaar vertrekken, vertrekken vaker vanwege de werksfeer en minder vaak vanwege loopbaanmogelijkheden in tegenstelling tot medewerkers met een langer dienstverband.

Een andere groep die de aandacht verdient, is de categorie oudere medewerkers. Uit de analyses blijkt namelijk dat zij, wanneer zij de sector verlaten, minder vaak bereid zijn terug te keren. De manier van werken in de organisatie en aansturing door de leidinggevende is voor bijna een kwart van de medewerkers in de leeftijd 50 t/m 59 jaar de belangrijkste vertrekreden. De groep geeft de communicatie met de leidinggevende als belangrijkste verbeterpunt waarmee de werkgever mogelijk vertrek had kunnen voorkomen.

Resultaten regio Utrechtzorg

Als aanvulling op de landelijke resultaten werkt Utrechtzorg aan een regionale vertaalslag. Uit eerste analyses blijkt dat de manier van werken in de organisatie en de aansturing door de leidinggevende in de top 3 vertrekredenen staan in de gehele 'regio Utrechtzorg' (Utrecht, Amersfoort-Eemland en Gooi en Vechtstreek). Medewerkers in de arbeidsmarktregio’s Amersfoort-Eemland en Utrecht geven daarnaast aan uitdaging in het werk te missen. In de regio Gooi en Vechtstreek is de werksfeer en samenwerking binnen de afdeling of team ook een belangrijke reden van vertrek.

Medewerkers uit alle drie de regio’s geven aan dat hun vertrek voorkomen had kunnen worden door betere communicatie van hun direct leidinggevende, en wanneer deze beter naar hem of haar had geluisterd. In Utrecht en omgeving wordt ook het vergroten van de doorgroeimogelijkheden genoemd als manier om medewerkers te behouden.

Publicaties

Landelijk uitstroomonderzoek

Wilt u als organisatie helder inzicht in de uitstroomredenen van uw oud-medewerkers? En wilt u de resultaten kunnen vergelijken met die van andere organisaties in uw branche of regio, of met de landelijke resultaten? Bekijk dan deze pagina voor meer informatie over het landelijk uitstroomonderzoek, of neem contact op met Mariëtte Roest via mroest@utrechtzorg.net.