Onboarding in zorg en welzijn

'Welkom!'. Het is makkelijk om te zeggen, maar hoe faciliteer je een warm welkom voor al je nieuwe collega’s? Hoe zorg je dat ze zich welkom voelen, aarden, op belangrijke momenten de juiste begeleiding krijgen, eigen inzichten delen en zich daadwerkelijk verbonden voelen met collega’s en de organisatie? Als je stappen wilt zetten in jullie onboardingsproces, dan vind je hier een overzicht van informatie en mogelijkheden.

Informatie

Tips en tricks
Door een aantal collega-werkgeversorganisaties van Utrechtzorg is bestaande kennis over vinden, binden en behouden beschikbaar gemaakt voor zorg en welzijn via www.onboardenzorgenwelzijn.nl. Op deze website krijg je inzicht in de fasen en onderdelen van onboarden en krijg je tips en tricks voor een goede inrichting van het onboardingsproces.

Mentoren in de zorg
Ook is er een aanpak ontwikkeld voor de inzet van mentoren door drie ouderenzorgorganisaties (Laverhof, Van Neynsel en Sint Jozefoord). Dit is een eenvoudig te implementeren aanpak met positieve effecten op drie strategische uitdagingen;

  1. Vitaliteit van seniore medewerkers versterken
  2. Nieuwe medewerkers binden en boeien
  3. Vergroten van de begeleidingscapaciteit

Op deze website vind je praktische tools om het mentorschap in te zetten in jouw organisatie. toolkitmentorenindezorg.nl

Toolbox onboarding aanvragen
Tijdens de kick-off van het thema onboarding in de regio van Utrechtzorg in januari 2022 is de toolbox onboarding van deRotterdamseZorg gelanceerd. Deze toolbox biedt concrete handvatten en mooie voorbeelden voor de implementatie van jouw eigen onboarding proces. De opname van de kick-off kan je hier terugkijken.

Wil je de toolbox ontvangen? Deze kan je opvragen bij Utrechtzorg via secretariaat@utrechtzorg.net.

Brochure onboarding digitale vaardigheden
Voor een succesvolle onboarding is het ook specifiek nodig om medewerkers op maat hulp te bieden bij het leren gebruiken van digitale middelen en zorgtechnologie. Zo maken nieuwe medewerkers ook digitaal een goede start. De coalitie Digivaardig in de zorg heeft hier een brochure voor ontwikkeld.

Hoe beleven medewerkers in jouw organisatie onboarding?
Wil je onderzoeken hoe medewerkers de onboarding in uw organisatie hebben beleefd? Alrina Spoelstra van Zorggroep Liante heeft hier onderzoek naar gedaan en haar interviewvragen ter beschikking gesteld. Heb je interesse? Neem dan contact op via secretariaat@utrechtzorg.net.

Werksessies

Iedere 6 tot 8 weken organiseren we een werksessie om elkaar te inspireren en om concreet aan de slag te gaan met onboarding binnen jouw eigen organisatie. Op basis van jullie vragen gaan we samen op zoek naar goede voorbeelden en antwoorden. Soms zal er een spreker uitgenodigd worden (een onboarding expert of een zorgorganisatie) en soms is er een meer open karakter in de vorm van een vragenuurtje. Utrechtzorg en VWS zullen de eerste werksessie voeden, maar daarna zullen jullie eigen vragen rondom onboarding centraal staan. Je vindt de data van de werksessies in de agenda.

Bekijk ook