Organisaties gezocht voor actieleertraject rondom flexwerk in de zorg

25 april 2019

Het thema flexwerken is erg actueel. Het groeiende aantal ZZP'ers, flexpools en de inhuur van uitzendbureaus heeft invloed op de kosten en de kwaliteit van zorg.

Actieonderzoek

Denktank Kennisland en kenniscentrum arbeidszaken CAOP doen in opdracht van het ministerie van VWS een actiegericht onderzoek naar de oorzaken en effecten van het toenemend aantal flexwerkers in de zorg. Het is een actiegericht onderzoek: samen met de deelnemende organisaties bepalen de onderzoekers vanuit verschillende invalshoeken welke acties kunnen worden ingezet om zo te komen tot effectieve, vernieuwende oplossingsrichtingen. Deze worden in de praktijk getoetst en getest op meerwaarde en mogelijkheden voor verdere implementatie. Dat levert voor de deelnemende organisaties direct waardevolle inzichten en handelingsperspectieven op. Daarnaast biedt dit onderzoek aanknopingspunten voor landelijk beleid. In de bijlage (PDF) leest u meer over de mogelijkheden voor meedoen.

Doe mee!

Voor vragen of aanmelden (uiterlijk 1e week van mei) kunt u direct contact opnemen met Thijs van Exel van Kennisland of Daniël van Hassel van het CAOP . Utrechtzorg wil u van harte uitnodigen om mee te doen aan dit onderzoek. De verschillende invalshoeken en de uitkomsten van dit onderzoek deelt Utrechtzorg graag in de verschillende RAAT’s. We blijven graag op de hoogte van uw deelname en u kunt over dit thema natuurlijk ook contact met ons opnemen via maarden@utrechtzorg.net.