- sectorplanplus_logo_b.png

Portal SectorplanPlus 2022-2023 op 1 augustus geopend

28 juli 2022

Per 1 augustus aanstaande wordt het portal voor het aanvragen van subsidie uit het SectorplanPlus voor komend studiejaar alsnog geopend. Na veelvuldig overleg tussen het ministerie van VWS en RegioPlus is zojuist door het ministerie de beschikking voor deze subsidieronde afgegeven. Per 1 augustus kunnen aanvragen dan pro forma worden ingediend tot en met 21 augustus. Vervolgens is er tot en met 30 september 2022 de tijd om de aanvragen nader te onderbouwen.

Volgens het ministerie van VWS is de verplichte staatssteuntoets op deze omvangrijke subsidie de oorzaak van de vertraging. RegioPlus heeft er de afgelopen maanden op aangedrongen dat het portal ruim voor de zomervakantie opengesteld kon worden, zodat projecten bij aanvang van het nieuwe studiejaar ordentelijk van start kunnen gaan.

SectorplanPlus is een belangrijk en bewezen succesvol financieringsinstrument om te investeren in het leren en ontwikkelen van medewerkers in de sector zorg en welzijn. Het verder vernieuwen van de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn is een maatschappelijke topprioriteit. Met SectorplanPlus is komend jaar ongeveer 100 miljoen euro gemoeid. De regeling wordt, net als de afgelopen jaren, uitgevoerd door het samenwerkingsverband RegioPlus (waaronder Utrechtzorg).

Hoe ziet het vervolg eruit?

  • In grote lijnen zal SectorplanPlus 2022-2023 vergelijkbaar zijn met het huidige SectorplanPlus. Helaas is het niet mogelijk gebleken oriĆ«ntatiebanen ook komend jaar vanuit de regeling te financieren. Waarmee dit dus komt te vervallen.
  • Verder is de verantwoordingslast voor organisaties verder vereenvoudigd voor zover dit staatssteuntechnisch is toegestaan.
  • Meer over SectorplanPlus 2022-2023 is te vinden in het Programma van Eisen.
  • Voor organisaties die nog vragen hebben of meer informatie willen, organiseren we op 9 augustus een online informatiebijeenkomst.

Wanneer kunnen aanvragen worden ingediend?

  • Het ministerie heeft toegezegd dat we uiterlijk op 1 augustus de beschikking ontvangen. Vanaf die dag kunnen aanvragen ingediend worden voor deze vervolgsubsidie.
  • Aanvragen moeten uiterlijk zondag 21 augustus ingediend zijn om volledig aanspraak te maken op subsidie voor opleidingstrajecten die starten vanaf 22 augustus 2022 (zoals nieuwe instroom in BBL en HBO opleidingen).
  • Maak een inschatting van de deelnemersaantallen per activiteit als hiervan nog geen exact beeld is. Na 21 augustus is er tot en met 17.00 uur op 30 september 2022 gelegenheid om de aanvraag bij te stellen. Vanwege de korte aanvraagtermijn tijdens de vakantieperiode hebben we met het ministerie kunnen afspreken dat er een tweede aanvraagtermijn komt. Deze loopt van 22 augustus tot en met 17.00 uur op 30 september 2022.
  • Let op! Voor ingediende aanvragen in de periode van 22 augustus tot en met 30 september zijn enkel opleidingstrajecten subsidiabel die op zijn vroegst zijn gestart op 30 september 2022 starten. Voor alle opleidingstrajecten die gestart zijn in de periode van 22 augustus tot en met 29 september wordt dan geen subsidie afgegeven.

Hoe werkt het indienen?

  • Via de website www.sectorplanplus.nl kan per 1 augustus gekozen worden voor de huidige portal voor SectorplanPlus 2017-2022 of de nieuwe portal SectorplanPlus 2022-2023.
  • Een aanvraag voor SectorplanPlus 2022-2023 kan worden ingediend in de nieuwe SectorplanPlus 2022-2023 portal. Vanaf 1 augustus zijn alle documenten, zoals een handleiding te bekijken via portal2022.sectorplanplus.nl

Deadlines

Ook voor organisaties die al gebruikmaken van het SectorplanPlus is er nieuwe informatie. Afgelopen 15 juli was de deadline voor het compleet en definitief indienen van alle registraties waarvan de einddatum van de opleiding of de maximale subsidietermijn op of voor 3 april 2022 lag.

Alle organisaties waarvan deze registraties nog niet compleet waren hebben een mail gehad met het verzoek om actie te ondernemen. Hier is veel gehoor aan gegeven en er zijn een hoop registraties op tijd ingediend.

Wat opviel is dat niet alle mailadressen van contactpersonen correct in de portal staan. Het verzoek is om in de portal bij accountgegevens en bij medewerkers een check te doen of alle medewerkers nog actief zijn. Op deze manier kunnen we de juiste personen aanschrijven om actie te ondernemen indien nodig.

De volgende deadline is 1 oktober: compleet en definitief indien van alle registraties tijdvak 4. Tot 10 november 2022 is de allerlaatste herstelmogelijkheid voor de afgekeurde dossiers tijdvak 4.

Wilt u aan de slag met gesubsidieerde ontwikkel- en/of begeleidingstrajecten of een EVC-traject? Dan is het wellicht interessant om deel te nemen aan de regeling NL Leert Door, Sectoraal Maatwerk. Door nu alvast met gesubsidieerde ontwikkeltrajecten aan de slag te gaan zullen de eventuele scholingsaanvragen via SectorplanPlus 2022-2023 straks goed aansluiten bij de behoefte van de individuele werknemer.

Vragen

Heeft u vragen over het SectorplanPlus? Dan kunt u terecht bij Jolijn Mulders via jmulders@utrechtzorg.net.