- groepsfoto-lagere-resolutie.jpg

Regionale samenwerking ziekenhuizen gestart terugdringen tekorten

16 juni 2023

Zorgorganisaties zetten steeds meer in op regionale samenwerking voor het behoud en aantrekken van zorgprofessionals. Ook de ziekenhuizen in de regio Utrecht zijn gestart met een gezamenlijke aanpak voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt in samenwerking met Utrechtzorg. Dit voorjaar trapten circa 50 vertegenwoordigers van Diakonessenhuis, Meander Medisch Centrum, Prinses Máxima Centrum, St. Antonius ziekenhuis, Tergooi MC en UMC Utrecht af met een gezamenlijke werkconferentie. Utrechtzorg bracht het netwerk bijeen en stelde de samenwerkingsagenda samen.

‘Dat alle 6 ziekenhuizen in onze regio de krachten bundelen om gezamenlijk het personeelstekort terug te dringen, zie ik als een krachtig signaal en een belangrijke stap. Alleen samen zorgen we ervoor dat er - nu en in de toekomst - voldoende medewerkers zijn om kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg in de ziekenhuizen te leveren‘, aldus Vincent Alkemade Directeur- bestuurder Utrechtzorg.

Tijdens de werkconferentie in het BOVAG-huis in Bunnik gingen bestuurders, directeuren en HR-en lijnmanagers met elkaar aan de slag op de thema’s:

  • recruitment en arbeidsmarktbenadering
  • loopbaanpaden
  • personeel niet in loondienst (PNIL)
  • functie-inschaling en beloning

De keuze voor bovenstaande thema’s komt voort uit inventarisatie van de behoefte die eind vorig jaar is opgehaald. Daarnaast is gekeken naar succesvolle regionale initiatieven en de landelijk opgestelde akkoorden; het Integraal Zorg Akkoord (IZA), Versterken Arbeidsmarkt Zorg (VAZ) en de Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg (TAZ).

Het programma bood veel ruimte om voor het delen van praktijkvoorbeelden, dilemma’s en nader kennis te maken. Daarnaast deelde Anouk ten Arve haar visie op het behoud van medewerkers. Met haar presentatie ‘Zuurstof voor zorgprofessionals’ liet zij zien hoe je goed voor het hart van je organisatie kunt zorgen, ofwel voor je medewerkers. Na deze bijeenkomst is uitgebreid teruggeblikt en vooruitgekeken. Een tweede werksessie staat gepland voor september 2023. Het beoogde resultaat is een concrete actie-agenda met doelen, een tijdspad en benodigde middelen.

Enkele quotes van deelnemers over de bijeenkomst:
‘Fijn om de tijd te hebben om persoonlijk kennis te maken met peers uit de andere ziekenhuizen.’
‘Werksessies hebben tot interessante discussies geleid en nieuwe inzichten.’

En op de vraag wat ga je maandag anders doen?
‘Het akkoord van de bestuurders om beleid met elkaar te delen en samen beleid te maken.’
‘App-groep van HR-adviseurs arbeidsvoorwaarden.’
‘Behoeftepeiling aan doorsturen overtollige sollicitaties voor opleidingsplaats (bijvoorbeeld verpleegkundige SEH).’