Samen werven in de regio

18 december 2019

In 2020 gaat Utrechtzorg het recruitersnetwerk op structurele basis bedienen.

Kickstart recruitersnetwerk

Op donderdag 12 december vond de afronding van de Masterclasses Onboarden en tegelijkertijd de kickstart van het Utrechtzorg recruitersnetwerk plaats in Utrecht. 25 organisaties waren vertegenwoordigd tijdens deze energieke sessie. Utrechtzorg wil het recruitersnetwerk in 2020 op structurele basis bedienen door middel van inspiratie en het faciliteren van informatie en bijeenkomsten. Deze sessie was onder andere bedoeld voor het ophalen van thema's bij deelnemers, waarmee we de komende tijd samen aan het werk kunnen.

Omdat wij in de kracht van samen werven geloven, starten we in 2020 met een recruitersnetwerk. Besloten is dat we 4 keer per jaar bij elkaar komen. Noteer de data alvast in uw agenda: 30 januari, 28 mei, 10 september en 15 december. De bijeenkomsten vinden plaats van 10 tot 12 uur; voor lunch wordt gezorgd.

Tijdens het recruitersnetwerk hebben we gesproken over het opzetten van een LinkedIn-groep. Utrechtzorg gaat hiermee aan de slag. Daarnaast werd er praktische informatie over projecten gedeeld waar u direct en laagdrempelig mee aan de slag kunt, zoals:

De Ik Zorg shop
Werkgevers kunnen zich nog aanmelden voor deelname aan de Ik Zorg shop. Daarnaast is de ruimte ook te gebruiken voor workshops, bijeenkomsten, etcetera. Meer info? Neem dan contact op met Leontien van Lierop lvanlierop@utrechtzorg.net.

Sterk in je Werk
Onze Sterk in je Werk-coaches gaan ook komend jaar weer in gesprek met oriënterende, lerende en werkende (toekomstige) zorgprofessionals. In 2020 willen we het contact en de band tussen recruiters en de coaches versterken en uitbreiden.
Meer info? Neem dan contact op met Gabrielle Peereboom via gpeereboom@utrechtzorg.net.

Netwerkcafes en Banenmarkten
In 2020 wil Utrechtzorg samen met de zorg- en welzijnsorganisaties in de regio 4 netwerkcafes en 3 banenmarkten organiseren. Op 14 februari organiseren we het eerste Netwerkcafé in de Ik Zorg shop in Zeist. De eerste grote banenmarkt is tijdens de Ontdekdezorg Week op 16 maart aanstaande van 10 tot 13 bij het Leerhotel in Amersfoort. Heeft u belangstelling om aanwezig te zijn bij één van onze evenementen of samen met ons een netwerkcafe op één van uw locaties te organiseren, neem dan contact op met Gabrielle Peereboom via gpeereboom@utrechtzorg.net.

Het (vernieuwde) loopbaanplatform Utrechtzorg.nl
Dankzij de Ik Zorg-campagne en de shop wordt nog extra naar ons digitale loopbaanplatform Utrechtzorg.nl verwezen en is het van belang dat alle informatie mooi op elkaar aansluit. We willen u vragen om te contoleren of de informatie op uw organisatiepagina's nog up-to-date is. Deze pagina biedt u een mooie kans om de ruim 20.000 maandelijks bezoekers een eerste indruk te geven van uw organisatie. Ook de UZkalender is voortaan geïntegreerd in het loopbaanplatform. U kunt via deze link: utrechtzorg.nl/kalender/evenement-aanmelden zelf items toevoegen. Lukt dit niet? Mail dan tekst en beeld naar dheitink@utrechtzorg.net.

Onboarden
We hebben de masterclasses Onboarden nu echt afgerond en merken dat veel deelnemers inmiddels actief bezig zijn met het implementeren van onboardingsaciviteiten. Utrechtzorg blijft graag op de hoogte van uw vorderingen en ideeen. Voor hulp kun u contact opnemen met Yes! We Connect, de host van de masterclasses. Vanuit Utrechtzorg is Marloes Aarden contactpersoon, te bereiken via maarden@utrechtzorg.net.