Samenwerken aan een lerende regio: terugblik op ontwikkelsessies

12 maart 2021

We blikken terug op zes ontwikkelsessies binnen het strategisch thema leren en ontwikkelen.

Samenwerken aan een lerende regio

Willen we echt impact maken in de regio op het gebied van leer- en ontwikkelvraagstukken dan zullen we structureler, over langere tijd én intensiever regionaal samen moeten werken. Regionale projecten en initiatieven eindigen vaak na de laatste evaluatie, ondanks de intentie voor een vervolg. Vervolgens slokken nieuwe ontwikkelingen en de waan van de dag alle aandacht op, hoe mooi het pareltje ook was.

Vanuit het besef dat het anders moet en kan, zijn we daarom gestart met de strategisch koers ‘Samenwerken aan een lerende regio’ over de periode van 2020- 2025.

Ontwikkelsessies

In de periode januari – maart 2021 stonden zes ontwikkelsessies op het programma. Online sessies waarin deelnemers met elkaar in gesprek zijn gegaan over visie, ambities en drie strategische thema’s:

De kandidaat centraal: hoe kunt u leren en ontwikkelen inzetten zodat zorg en welzijn voor elke kandidaat toegankelijk is?
Leer- en ontwikkelcultuur: hoe maakt u bijvoorbeeld ruimte voor een leven lang leren in zorg en welzijn?
Innovatieve leer- en opleidingsconcepten: hoe maken we bijvoorbeeld de stap naar gepersonaliseerd leren?

Over alle sessies leverden ruim 200 deelnemers uit de hele sector, het onderwijs, regionale overheid en private partijen een actieve bijdrage op de thema’s, de visie en de ambities. Wat een energie, enthousiasme en een enorme hoeveelheid aan inspirerende opbrengsten!

Samen verantwoordelijk

Opvallend is ook de eensgezindheid en de wil om meer regionaal samen te werken en te verbinden in een gedeelde verantwoordelijkheid. Er is zonder meer het besef van de noodzaak dat regionale samenwerking perspectief biedt voor de sector, de branche en eigen organisatie.

De gekozen thema’s sloten aan bij wat er leeft in de regio en leverden verdiepende gesprekken, inspirerende dromen en uitdagende dilemma’s op. Meer dan voldoende input voor onze vervolgstap: het samenstellen, beschikbaar stellen en delen van alle inbreng in een publicatie 'Samenwerken aan een lerende regio'. Daarna bepalen we de regionale actie- agenda en vormen we ontwikkelcoalities om het leer- en ontwikkellandschap verder te ontwerpen.

Meer informatie

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Erna Laclé via elacle@utrechtzorg.net of Jan Joosten via jjoosten@utrechtzorg.net. De strategische koers wordt begeleid door Matthijs Bobeldijk.