Graag geven we u updates over het SectorplanPlus, NL Leert door en andere subsidiemogelijkheden binnen zorg en welzijn.

SectorplanPlus

Bevoorschotting

De afgelopen maand heeft er weer een bevoorschottingsronde plaatsgevonden. Mocht u een specificatie willen van het ontvangen bedrag, dan kunt u dit opvragen bij Jolijn Mulders via jmulders@utrechtzorg.net.

Deadlines

Op 15 mei was de laatste herstelmogelijkheid voor het indienen van registraties in tijdvak 3. Tijdvak 3 zit nu in de afrondende fase.

De eerstvolgende deadline is 15 juli 2022, voor tijdvak 4: het compleet en definitief indienen van alle registraties waarvan de einddatum van de opleiding of de maximale subsidietermijn op of voor 3 april 2022 ligt.

Toekomst SectorplanPlus

De afgelopen jaren hebben we gezien dat het SectorplanPlus een grote bijdrage (1) heeft geleverd aan het aanpakken van de arbeidsmarktuitdaging in onze sector. In augustus van dit jaar loopt de subsidie na 5 jaar af. De personeelstekorten in de zorg zijn echter nog niet opgelost. De urgentie om in te zetten op behoud en het opleiden van zorgmedewerkers is misschien wel groter dan ooit.

1) In de eerste drie tijdvakken zijn bijna 40 duizend aanvragen voor opleidingen gericht op instroom ingediend. In tijdvak vier waren dit er ruim 47 duizend. Daarnaast zijn in totaal ruim 62,5 duizend opleidingen en trainingen gericht op (het behoud van) zittende medewerkers en zijn 20,7 duizend medewerkers opgeleid tot praktijk- of werkbegeleider.

Vervolgaanvraag ingediend

Omdat we het succes van het huidige SectorplanPlus door willen zetten, maar het ministerie van VWS nog volop bezig is met de ontwikkeling van haar meerjarenprogramma, hebben we een tussenoplossing gezocht door een aanvraag voor een vervolg in te dienen voor het schooljaar 2022 - 2023. De subsidie voor dit vervolg (als deze wordt toegekend) zal vergelijkbaar zijn met het huidige SectorplanPlus.

Naar verwachting krijgen we eind mei meer duidelijkheid over de toekenning. We zullen de informatie via www.sectorplanplus.nl delen. Ook kunnen we dan meer zeggen over de aanvraagperiode en het programma van eisen.

Alvast aan de slag met ontwikkeltrajecten?

Wilt u intussen al aan de slag met gesubsidieerde ontwikkel- en/of begeleidingstrajecten of een EVC-traject? Dan is het wellicht interessant om deel te nemen aan de regeling NL Leert Door, sectoraal maatwerk. Lees hieronder verder. Meer informatie over deze subsidieregeling kunt u ook opvragen bij projectleider Jolijn Mulders via jmulders@utrechtzorg.net. Door nu alvast met gesubsidieerde ontwikkeltrajecten aan de slag te gaan zullen de eventuele scholingsaanvragen via SectorplanPlus 2022-2023 straks goed aansluiten bij de behoefte van de individuele werknemer.

NL Leert Door - Sectoraal Maatwerk

Via de subsidie NL Leert Door kunt u uw medewerkers diverse activiteiten aanbieden met forse korting. De activiteiten zijn gericht op loopbaanontwikkeling en op behoud van de medewerker voor de organisatie of voor de sector, zoals ontwikkel-/begeleidingstrajecten of een EVC-traject.

Zitten medewerkers wel goed op hun plek? Sluit het werk voldoende aan bij de persoon? Hoe beter de aansluiting is hoe duurzamer de arbeidsrelatie is. Zo behoudt u uw medewerkers! Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met Jolijn Mulders via jmulders@utrechtzorg.net.

Verlenging subsidie

De subsidie voor NL Leert Door is verlengd. Dit betekent dat de subsidie inzetbaar is tot en met 31 december 2022. Penvoerder van deze landelijke regeling is RegioPlus, in samenwerking met CNV Zorg en Welzijn. Utrechtzorg is uitvoerder van de regeling voor de regio's Utrecht (e.o.), Amersfoort-Eemland en Gooi & Vecht.

Behoud langdurig zieke zorgmedewerkers

Ook binnen de zorg zijn medewerkers ziek geworden door corona. Sommige zorgmedewerkers zijn na 2 jaar nog ziek. Het kabinet wil graag dat zij meer tijd krijgen om beter te worden en hoopt deze medewerkers te kunnen behouden voor de zorg. Daarom geeft de overheid subsidie aan werkgevers in de zorg. Lees hier meer over de subsidieregeling voor het behoud van langdurig zieke zorgmedewerkers.