Terugblik bestuurdersdialoog RAAT Utrecht

27 januari 2021

Een terugblik op de digitale bestuurdersdialoog van RAAT Utrecht op 25 januari 2021.

Bestuurdersdialoog RAAT Utrecht

Op 25 januari vond de digitale bestuurdersdialoog van het RAAT Utrecht plaats. Met ruim 30 bestuurders uit alle branches, onderwijs en gemeente was het een mooie vertegenwoordiging van het regionale netwerk. Wethouder Volksgezondheid van de gemeente Utrecht, Eelco Eerenburg, trapte de sessie af met een inleiding over het besturen vanuit de maatschappelijke opgave.

Vervolgens deelde Vincent Alkemade, directeur-bestuurder van Utrechtzorg, enkele highlights uit de uitvraag die door 24 bestuurders vooraf was ingevuld. Als antwoord op de vraag wat u wilt behouden uit de coronapandemie, noemde de meerderheid de versnelde digitalisering, het ontschotten binnen de organisatie en het samenwerken in de regio. "De bewustwording van de noodzaak tot samenwerking was nog nooit zo hoog".

Werkdruk en modern werkgeverschap

De thema’s van de dialoog, werkdruk en modern werkgeverschap, werden ingeleid door bestuurders Lex de Grunt (Altrecht) en Jan Naaktgeboren (Bartiméus). Speciale gastspreker over het thema "meer regie voor zorgverleners" was Mirthe Kiekebos: deelneemster van Jong RAAT en cardiac care verpleegkundige in het St. Antonius Ziekenhuis.

In kleinere break-out groepen werd verder gepraat over de ingeleide thema’s. Ideeën en voorbeelden werden uitgewisseld. Aan bod kwamen onder andere flexibilisering van arbeid over organisatiegrenzen heen, het centraal stellen van de ‘reis van de medewerker’ en zijn loopbaan- en ontwikkelwensen en de sociale en technologische innovaties die nodig zijn. De statements uit de dialogen wat betreft de verdere samenwerking worden momenteel verzameld en verder opgepakt in de regiegroep.