Ruim 500 verhalen opgehaald binnen 'Jouw verhaal, onze zorg'

29 september 2021

Fotografie: Nienke Berendsen

Verhalend onderzoek

Dat we meer moeten inzetten op het behouden van medewerkers voor de zorg is duidelijk. Er zijn inmiddels rapporten over volgeschreven. Maar hoe komen we van analyseren tot actie? En hoe betrekken we de volledige organisatie hierbij?

Binnen het project "Jouw verhaal, onze zorg" doen we onderzoek naar uitstroom en behoud door verhalen op te halen bij medewerkers zelf. AxionContinu, QuaRijn, Reinaerde en Sherpa hebben hiervoor samen met Utrechtzorg en een externe partij de handen ineen geslagen.

Vertelpunt

In de eerste fase zijn vanaf 10 mei 2021 alle medewerkers, oud-medewerkers, uitzendkrachten en ZZP’ers van deze vier organisaties benaderd met de vraag om (anoniem) één of meer verhalen te delen over situaties waarin zij overwegen een andere baan te zoeken. In ons vertelpunt verzamelden we de afgelopen tijd meer dan 500 van deze verhalen. De verhalen zijn inmiddels geanalyseerd, en samen met de bestuurders hebben we bekeken op welke vraagstukken nadruk komt te liggen.

Met zo’n 8 sleutelfunctionarissen per organisatie hebben we dit in een werksessie verder gebracht tot ideeën voor oplossingen. Vervolgens zijn deze ideeën uitgewerkt tot concrete(re) plannen. De deelnemende organisaties trekken in dit proces gezamenlijk op en kunnen goede ervaringen met elkaar delen.

Meer informatie

Deze branche-overstijgende en actiegerichte aanpak wordt door een enthousiaste projectgroep vormgegeven. Meer weten? Of wilt u met uw organisatie meedoen aan het project? Op donderdag 28 oktober (16:00 - 17:00 uur) presenteren we het project (online) en is er ruimte om vragen te stellen.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan bij Natascha Kalkman via nkalkman@utrechtzorg.net. U kunt ook contact met haar opnemen voor meer informatie over het project 'Jouw verhaal, onze zorg'.