In het jaar 2021 hebben we een stevige basis gelegd voor de ambitie om vanuit een gezamenlijke visie op leren en ontwikkelen verschillende initiatieven slimmer met elkaar te verbinden. Om samen met het werkveld een nog grotere impact te kunnen maken op de kwaliteit van leren en opleiden en daarmee de zorg in de regio.

Plan strategisch Leren en Ontwikkelen 2020-2025

Het plan Strategisch Leren en Ontwikkelen 2020 – 2025 voorziet in het (her) ontwerpen van het regionaal leer- en ontwikkellandschap langs drie perspectieven; het kandidaatperspectief, leer- werkcultuur perspectief en leer- en opleidingsperspectief.

Met trots presenteerden we in het najaar Het manifest “Samenwerken aan een lerende regio”. We zijn trots omdat het tot stand kwam in nauwe samenwerking met 200 deelnemers uit de regio. Het is ons kompas voor het versnellen en vergroten van de beweging op het gebied van leren & ontwikkelen in de regio.

Flexibilisering van het onderwijs

Het werkveld van zorg- welzijnsorganisaties vraagt flexibeler opleiden van volwassenen, zodat instroom en doorstroom meer op maat en aansluitend op de beroepspraktijk plaats vindt.

Utrechtzorg heeft op innovatieve wijze de leereenheden in samenwerking met onderwijs en werkgevers ingezet om zij instroom, doorstroom en zo een leven lang leren te stimuleren. De regionale samenwerking is versterkt en landelijke afstemming is gerealiseerd. Zowel kwalitatieve als kwantitatieve resultaten zijn behaald.

Branche- en beroepsverenigingen, werkgevers en onderwijsinstellingen hebben de kwalificatiedossiers in leereenheden opgeknipt, landelijke erkenning voor civiel effect is bereikt.

Assessment

De dienstverlening van HRorganizer is een vaste waarde van Utrechtzorg en levert een structurele bijdrage aan de juiste matching voor werving en behoud van (potentiële) professionals in de zorg. In 2021 is de inzet van HRorganizer ligt gegroeid. Een uitvraag bij leden over hun waardering van deze tool liet zien dat zij tevreden zijn (8,4) over de aangeboden dienstverlening. In 2021 hebben we een stapje extra gezet: naast 3 trainingen hebben we ook het Assesmentfestival georganiseerd en 2 nieuwsbrieven uitgebracht.

Vooruitblik

Met plezier en veel zin kijken we vooruit naar de toekomst waarin we de beweging groter willen maken, waarin we aan de slag gaan met de actie agenda, waarin we het Leer en ontwikkellandschap zichtbaar maken met de kaart van de lerende regio, waarin we de dienstverlening HRorganizer verder optimaliseren door nog meer integratie met de lerende regio en waarin we flexibilisering van het onderwijs opschalen en deze ook borgen in het onderwijs en het werkveld.