Je hoort vaak dat medewerkers het belangrijkste kapitaal zijn van elke organisatie en het daarom zo belangrijk is om te investeren in het behoud van medewerkers. Ik houd niet er niet zo van om medewerkers als ‘kapitaal’ te betitelen. Ik denk dat de krapte op de arbeidsmarkt er momenteel toe leidt dat organisaties beperkt zijn in hun ontwikkeling om aan de stijgende zorgvraag te blijven voldoen. Samen inzetten op het behouden van medewerkers kan (en moet!) daarom nog veel beter.
Met het project 'Jouw verhaal, onze zorg' hebben we bij 4 organisaties meer dan 500 verhalen rondom uitstroom en verzuim opgehaald. Het biedt een waardevolle inkijk in de situaties achter de uitstroomcijfers. En biedt organisaties een nieuwe kijk op het ondernemen van actie om medewerkers te behouden.

Offboarding

Een vertrekkende medewerker kan een visitekaartje, recruiter én spiegel voor de organisatie in één zijn, daarom is een goede offboarding van belang. Uit onze regionale uitstroomcijfers blijkt echter dat slechts 13% van de vertrekkende medewerkers het werken bij hun voormalig werkgever aanraadt bij anderen. Daar liggen kansen voor verbetering. We ontwikkelden daarom om te beginnen een stappenplan voor HR, maar ook een stappenplan voor de leidinggevende en hebben die toegelicht in het webinar. U vindt ze hier.

Onboarding

Een warm welkom is evenzo essentieel bij de start van een nieuwe medewerker. In 2021 maakte we een start met de werksessies onboarding. Organisaties wisselden met elkaar uit wat ze al hebben gedaan op dit vlak. Ook praktijken elders uit het land worden in de bijeenkomsten gedeeld.

Verbinden in het HR-netwerk

In mei 2021 hebben we het HR-netwerk opnieuw opgestart. Doel van het netwerk is om elkaar te inspireren, informeren en te verbinden. En mogelijk samen te werken aan een concrete oplossing. Er zijn inmiddels 50 HR-professionals aangemeld. Ze zijn uitgenodigd voor de online netwerkbijeenkomsten waarbij steeds 15 tot 20 aanwezigen waren. Tijdens de twee bijeenkomsten stond steeds een ander thema centraal. Een van de thema's was duurzame inzetbaarheid.

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid

Vanuit het HR-netwerk is aangegeven dat de deelnemers graag aan de slag willen met duurzame inzetbaarheid. We zijn gestart met te inventariseren wat dit thema voor iedereen betekent en wat er al is ontwikkeld. Van daaruit gaan we op zoek naar de toegevoegde waarde van Utrechtzorg rond duurzame inzetbaarheid.