Blog: Sociale innovatie, wat is dat nu eigenlijk?

28 oktober 2021

Nicoline Mulder en Jet van den Hoek zijn namens Utrechtzorg binnen de regio op zoek naar voorbeelden van sociale innovatie. In hun blog 'Sociale innovatie, wat is dat nu eigenlijk?' schrijven ze over hun bevindingen tot dusver.

Op zoek naar sociale innovatie

In onze zoektocht naar sociale innovatie in de 'regio Utrechtzorg' merkten we al snel dat sociale innovatie een ontzettend containerbegrip is. Innovatie, sociale innovatie, anders organiseren, anders werken of anders doen: allerlei verschillende termen die (te pas en te onpas) worden genoemd als oplossingsrichting om met genoeg goede mensen goede zorg te kunnen blijven leveren. Want daar is het waar het natuurlijk over gaat. Met elkaar zorgen voor de beste zorg, nu en in de toekomst. Voor het gemak houden we voor nu de term ‘sociale innovatie’ aan.

Zorgtechnologie?

Als je zoekt naar innovatie in de zorg, kom je vaak bij zorgtechnologie uit. Natuurlijk draagt zorgtechnologie bij aan goede zorg, maar we zijn nu nadrukkelijk op zoek naar voorbeelden van sociale innovatie. Sociale innovatie lijkt een stuk minder tastbaar dan zorgtechnologie. Als we zoeken naar definities gaat het vaak over oplossingen bedacht op de vloer, anders organiseren of dat medewerkers worden gevraagd mee te denken over een uitdaging in de organisatie. Maar er gebeurt heus veel meer.

Misschien wordt sociale innovatie niet zo opgemerkt? Zit het 'gewoon' in de aard van de zorgmedewerkers om het anders te doen op het moment dat het nodig is voor een bewoner, patiënt of cliënt zonder daar veel ophef aan te geven? Dat je het gewoon anders gaat doen omdat de zorg daardoor beter wordt?

Werken vanuit gemeenschappelijke opgaven

Als je gaat zoeken naar expliciete definities van sociale innovatie kom je een tweeledig verhaal tegen. Aan de ene kant gebeurt het buiten bestaande organisaties aan structuren: in nieuwe projecten wordt er gezamenlijk gewerkt aan gemeenschappelijke opgaven waarin degene waar het om gaat centraal staat, zowel de patiënt als de zorgprofessional. Een voorbeeld hiervan is Stichting OOPOEH Opa’s en Oma’s Passen Op Een Huisdier In dit voorbeeld zie je een antwoord op een maatschappelijk vraagstuk: eenzaamheid bestrijden door ouderen te koppelen aan honden.

Sociale innovatie binnen organisaties

Goede ideeën komen vaak van de vloer. Ze ontstaan er zelfs. Dat erkennen we allemaal. Tegelijkertijd is een veel gehoord argument om de zorg te verlaten dat ‘er niet naar de zorgprofessional wordt geluisterd’. In de gesprekken die we hebben gevoerd, ging het ook over hoe lastig het is om de goede ideeën van de vloer boven tafel te krijgen.

Collega’s zijn overbelast, teams hebben het zwaar, er is niet genoeg personeel. Allemaal waar en herkenbaar. Het faciliteren van ideeën van de vloer gebeurt al door bijvoorbeeld zelforganiserende teams. En ook door het ophalen van ideeën van de vloer door bijvoorbeeld door platforms of het ontwikkelen van vernieuwende leerprogramma’s.

De komende tijd gaan we op zoek naar hoe het wél kan, hoe en waar het wél gebeurt. Hoe schep je ruimte en faciliteer je sociale innovatie binnen en buiten je organisatie?

MeetUZ in Utrecht

Op 7 december organiseren we een meetup over dit onderwerp van 13:30 - 16:30 uur in Utrecht. Schrijf deze datum alvast in je agenda als je geïnspireerd wilt worden door verhalenvertellers uit verschillende organisaties binnen en buiten de zorg die je meenemen in vernieuwende ideeën over sociale innovatie en anders organiseren. We sluiten de middag af met een workshop Storytelling zodat je naar buiten stapt met een nieuw verhaal. Zien we je daar?