Er is nog €68 miljoen subsidie beschikbaar voor coronabanen. U kunt tot en met 31 maart subsidie aanvragen.

Coronabanen

Het einde van de coronacrisis is nog niet in zicht en de druk op zorgmedewerkers blijft ongekend hoog. Om de zorg te ontlasten stelt het kabinet een budget van €80 miljoen beschikbaar om zorgorganisaties te ondersteunen met tijdelijke coronabanen. Werkgevers kunnen subsidie krijgen om mensen tijdelijk in te zetten in ondersteunende functies. Coronabanen zijn banen waar geen of beperkte scholing voor nodig is, maar die wel belangrijke verlichting kunnen bieden in de werkdruk. Deze gesubsidieerde banen zijn bedoeld voor de tijdelijke, extra inzet van ondersteunend personeel.

Waarom nu?

We beseffen dat het tekort aan gediplomeerd personeel niet verandert door de komst van coronabanen. Tegelijk kunnen ze wel helpen om het werk anders te organiseren om zo vast zorgpersoneel wat meer vrij te spelen nu het ziekteverzuim oploopt, en naar verwachting zal blijven oplopen. Door juist nu de teams te ondersteunen met de inzet van coronabanen zorgt u voor verlichting.

Ook kunt u met een coronabaan ervaring opdoen met het anders inzetten van personeel (functiedifferentiatie). Op de lange termijn kunt u dit als pilot gebruiken en zo ook duurzaam de instroom vergroten.

Subsidie

De stand per 22 maart van aangevraagde subsidie voor coronabanen is €12 miljoen, van de beschikbare €80 miljoen. Er is dus nog €68 miljoen subsidie beschikbaar. Tot en met 31 maart 2021 kunt u als organisatie nog subsidie aanvragen. Alle informatie over het aanvragen van de subsidie vindt u hier.

Extra handen voor de zorg

We onderscheiden hierin 2 soorten aanvragen: een coronabaan algemeen en een coronabaan met opleiding. Voor beide soorten coronabanen geldt dat u gebruik kunnt maken van het aanbod van kandidaten van Extra handen voor de zorg. U kunt ook zelf uw kandidaten werven en inzetten op een gesubsidieerde coronabaan. Op www.extrahandenvoordezorg.nl kunnen zorgorganisaties een aanvraag voor ondersteuning indienen.

Heeft u een vraag over het inzetten van een coronabaan? Neem gerust contact op, we denken met u mee en kunnen u meer vertellen over de best practices in de regio zoals die van Humanitas DMH. U kunt hiervoor terecht bij Gabrielle Peereboom via gpeereboom@utrechtzorg.net en 06-53525070, of Jet van den Hoek via jvandenhoek@utrechtzorg.net en 06-26558790.