- factsheet-2022.png

Factsheet verdieping uitstroomonderzoek 2022

27 juli 2022

Meer grip op het personeelsverloop vraagt meer inzicht in de vertrekredenen van medewerkers en waar ze naartoe gaan. Die kennis het mogelijk om weloverwogen keuzes te maken in preventiemogelijkheden. Het landelijk uitstroomonderzoek van RegioPlus biedt dat inzicht op uitstroom, hiervan is nu een extra factsheet beschikbaar.

Deze factsheet is een verdieping van de resultaten van het landelijk uitstroomonderzoek dat van april 2019 t/m december 2021 is uitgevoerd onder 33.345 respondenten; medewerkers van 260 zorg- en welzijnsorganisaties. De verdieping is specifiek gericht op medewerkers die een organisatie op eigen verzoek hebben verlaten.

Ambassadeurschap en vacaturesites

Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat ambassadeurs voor zorg en welzijn belangrijk, maar ook schaars zijn. Ambassadeurs zijn medewerkers die hun werkgever aanbevelen aan bekenden. 14% van de respondenten geeft een positief advies aan kennissen, vrienden of familie om te gaan werken bij de eigen werkgever, waarbij 48% een negatief advies geeft. Maar: iedere verbetering in het werk, op welk vlak dan ook, leidt tot een hoger percentage ambassadeurs. Door deze medewerkers betrokken te houden bij het persoonlijke netwerk van vertrekkende medewerkers, vergroot de kans op terugkeer naar de organisatie.

Daarnaast blijkt ook dat vacaturesites en online advertenties de belangrijkste kanalen zijn voor medewerkers om op eigen initiatief opzoek te gaan naar een nieuwe baan. Het zakelijke en privé netwerk is de belangrijkste manier waarop medewerkers benaderd worden om te wisselen van werkgever.

Onderzoek

De volledige factsheet is hier te bekijken.

Utrechtzorg neemt in samenwerking met de 12 andere regionale werkgeversorganisaties verenigd in RegioPlus deel aan dit landelijk en doorlopend uitstroomonderzoek. Uitvoerder van het onderzoek is Presearch. Deelnemers van Utrechtzorg kunnen tegen gunstige tarieven deelnemen aan het onderzoek, waardoor u onder andere inzicht krijgt in de vertrekredenen van uw medewerkers en beschikt over uitgebreide benchmarkmogelijkheden.

De werkgeversorganisaties gebruiken de resultaten om regionale analyses en aanbevelingen te maken. Zo werken het Nivel en Utrechtzorg samen aan extra verdieping van het uitstroomonderzoek, waarbij we zoeken naar patronen in uitstroom.

Heeft u vragen over het landelijke uitstroomonderzoek of andere arbeidsmarktdata? Neem dan contact op met Mariëtte Roest via mroest@utrechtzorg.net.