- 20220407_sv_dsc4865_s.jpg

Update Kennisalliantie Nivel - Utrechtzorg

06 juli 2022

In april van dit jaar is de kennisalliantie tussen onderzoeksinstituut het Nivel en netwerkorganisatie Utrechtzorg officieel van start gegaan. We zijn gaan samenwerken om onze impact op de regionale arbeidsmarkt zorg en welzijn te vergroten en maken hierbij gebruik van elkaars sterke kanten. Zo staat het Nivel bekend om het uitvoeren van maatschappelijk relevant en betrouwbaar onderzoek. Utrechtzorg staat midden in het werkveld van de regionale zorg- en welzijnsorganisaties.

Tijdens de eerste drie maanden van de samenwerking zijn er twee onderzoeken opgestart. Deze vallen in de onderzoekslijn ‘Inzicht in de arbeidsmarkt en bijbehorende knelpunten’:

Onderzoek 1. Verdieping in het uitstroomonderzoek

Het doen van uitstroomonderzoek is al sinds een aantal jaar een bekend fenomeen in de netwerkorganisaties van het landelijke RegioPlus-verband. Het Nivel zag mogelijkheden om de data die binnen dit onderzoek worden verzameld in te zetten voor verdiepende analyses en op zoek te gaan naar patronen in uitstroom. Op dit moment zijn we bijna klaar met het verzamelen van de data; we leggen de laatste hand aan het verkrijgen van toestemming van de deelnemende organisaties om hun geanonimiseerde data te delen met het Nivel. Dit proces vergt grote nauwkeurigheid en bevindt zich nu de afrondende fase. Zodra de dataverzameling rond is gaan we direct verder met de data-analyse.

Onderzoek 2. Uitwerken van prognosescenario’s

Via het rekenmodel van onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) en software- en onderzoeksbureau ABF Research zijn we bezig zicht te krijgen in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt de komende jaren. Niemand kan daadwerkelijk in de toekomst kijken en daarom moesten we bij het hanteren van het rekenmodel een aantal aannames doen die invloed hebben op de uitkomsten. Desalniettemin schetsen we verschillende oplossingsrichtingen voor de het verkleinen van de mogelijke impact van ontstane arbeidsmarkttekorten. De uitdaging voor dit onderzoek ligt in het maken van realistische scenario’s. We voeden ons hierbij met wetenschappelijk onderzoek én met ervaringen van mensen in de praktijk. De uitkomsten van de verschillende scenario’s zouden handvatten kunnen bieden aan ons netwerk voor het inzetten van de juiste acties.

Kennis uit onderzoek delen

De resultaten van de twee onderzoeken zullen in verschillende kennisproducten zoals rapporten, presentaties of factsheets worden gedeeld via de communicatiekanalen van het Nivel en Utrechtzorg.

Daarnaast is er bij de start van het project aandacht geweest voor het delen van kennis: het Nivel heeft tijdens een bijeenkomst van de landelijke regiegroep Arbeidsmarktinformatie, waarin de arbeidsmarktonderzoekers van de RegioPlus-regio’s deelnemen, gedeeld wat zijn visie is en welke werkzaamheden zij ontplooien. Daarnaast is toegelicht hoe de samenwerking tussen het Nivel en Utrechtzorg eruitziet. Op deze manier delen we de informatie over onze aanpak telkens met de verschillende regio’s.

Ook de Health Hub Utrecht werkt via de coalitie Aantrekkelijke Arbeidsmarkt aan het actief onderzoeken en aanpakken van de belangrijkste knelpunten voor werkgevers in de regio om voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden. Het Nivel en Utrechtzorg gaan aan de slag om ook meer zicht te krijgen op deze knelpunten.

Aanknopingspunten voor vervolgonderzoek

De resultaten van de hiervoor genoemde onderzoeken moeten aanknopingspunten bieden voor vervolg. Denk bijvoorbeeld aan interventieonderzoek over duurzame inzetbaarheid in de regio, of onderzoek naar het effect van bepaalde interventies op verloop en verzuim. Welke richting het onderzoeksproject op gaat zullen we samen met het werkveld bepalen. Daarnaast kunnen de resultaten richting geven aan de activiteiten van zowel Utrechtzorg als het gehele netwerk wat betreft het toekomstigbestendig maken van de arbeidsmarkt zorg en welzijn.

Heeft u vragen over dit thema? Neem dan contact op met arbeidsmarktonderzoeker Mariëtte Roest via mroest@utrechtzorg.net.