RAAT als katalysator bij arbeidsmarktuitdagingen

24 maart 2021

RegioPlus heeft recente regionale initiatieven uit de RAAT's gebundeld in een inspirerende publicatie.

Concrete resultaten RAAT

Onder de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) zijn mooie concrete initiatieven van de grond gekomen. De meest recente regionale initiatieven zijn door RegioPlus ter inspiratie gebundeld. Een selectie van mooie regionale initiatieven van RAAT 2020, voor iedereen die te maken heeft met de arbeidsmarktuitdagingen van zorg en welzijn.

De veertien regionale werkgeversorganisaties, verenigd in RegioPlus, werken al jaren samen met hun regionale netwerk aan een gezonde arbeidsmarkt voor zorg en welzijn. De introductie van RAAT in 2017 gaf de regionale samenwerking een extra boost. Met als resultaat uiteenlopende waardevolle initiatieven om de arbeidsmarkttekorten terug te dringen.

Concrete projecten

Met de RAAT's zijn bestaande netwerken verstevigd en hebben bestuurders in de regio zich gecommitteerd om samen, over de grenzen van instellingen en van branches heen, verantwoordelijkheid te nemen voor de aanpak van de dreigende personeelstekorten. Door dit gezamenlijk commitment is het mogelijk gebleken initiatieven te ontplooien die leiden tot 1) meer instroom in opleidingen en een hoger opleidingsrendement, 2) meer behoud van en betrokkenheid bij het beleid door werknemers en 3) andere manieren van werken en opleiden. Concrete projecten die in veel gevallen het denken over en werken aan strategisch personeelsbeleid in de regio op positieve wijze beïnvloeden.

Regionale initiatieven in beeld

Vanuit de regio Utrechtzorg is Jong RAAT als best practice opgenomen in deze publicatie. Download de publicatie hier.

Heeft u vragen over Jong RAAT? Neem dan contact op met Ieteke van Brakel via ivanbrakel@utrechtzorg.net. Wilt u meer informatie over de RAAT's in de regio Utrechtzorg? Neem dan contact op met onze projectleiders: