RAAT: Update uit de regio's (juli 2021)

21 juli 2021

Een update vanuit de RAAT-regio's Utrecht, Amersfoort-Eemland en Gooi en Vechtstreek in juli 2021.

Commissie Werken in de Zorg

Tijdens de coronaperiode passen zorgorganisaties zich noodgedwongen aan op vele vlakken. Minister van Ark heeft daarom aan de commissie Werken in de Zorg gevraagd welke elementen uit dit adaptief vermogen bestendigd zouden kunnen en/of moeten worden om de personeelstekorten het hoofd te bieden. Hierbij heeft zij de commissie gevraagd concrete uitspraken te doen over de initiatieven Extra Handen voor de Zorg, de Nationale Zorgklas en Extra Zorg Samen/Nationale Zorgreservisten.

Via deze link (.PDF) vindt u het uitgebrachte advies. In het advies worden het Covid Capaciteit Centrum (CCC) en het Regionaal Talent en Transfer Punt (RTTP) uit onze regio expliciet benoemd als goede voorbeelden.

Vervolgstappen

Na de zomer komen we terug op de wijze waarop Utrechtzorg deze adviezen meeneemt in de plannen voor de regio. We zullen de onderwerpen in ieder geval agenderen in de verschillende regiegroepen en mogelijk bij de bestuurdersdialogen in het najaar.

Wilt u meer informatie over RAAT? Neem dan contact op met onze projectleiders: