Een update over 'Extra handen voor de zorg' en het hieraan gekoppelde regionale contactpunt.

Extra handen voor de zorg / Regionaal contactpunt

De stijgende impact van het coronavirus vraagt veel van alle medewerkers in zorg en welzijn. Met man en macht zetten organisaties zich in om de continuïteit van zorg te waarborgen. Via het platform Extrahandenvoordezorg.nl ondersteunt Utrechtzorg u hierbij. Dit platform is een landelijk samenwerkingsverband van brancheorganisaties, vakbonden, regionale werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen, private initiatieven en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) waarin vraag en aanbod rondom tijdelijke extra zorgcapaciteit worden gematcht. Utrechtzorg verzorgt deze matching in de regio's Utrecht, Amersfoort-Eemland en Gooi en Vechtstreek.

Het platform Extrahandenvoordezorg.nl is sinds de derde week van maart in de lucht. Op basis van de eerste – en nog niet complete – cijfers hebben we het volgende beeld:

  • Ruim 17.000 mensen hebben zich aangemeld om te willen helpen.
  • Tot nu toe hebben bijna 190 zorgorganisaties ondersteuning gevraagd. Ze vragen in totaal bijna 2.300 extra mensen.
  • De meeste vragen kwamen uit Brabant, Zeeland en Overijssel.
  • Zowel voor de vraag als het aanbod zijn de grootste groepen mensen met een achtergrond als verpleegkundige, verzorgende, helpende of arts.
  • De belteams hebben inmiddels bijna 6.500 mensen benaderd.
  • Ruim 800 mensen zijn voorgesteld aan zorgorganisaties en 190 mensen zijn gematcht en/of al aan de slag.

In de regio Utrechtzorg (Utrecht, Amersfoort-Eemland en Gooi en Vechtstreek) zijn inmiddels ruim 70 matches gemaakt. Hiermee zijn meer dan 10 organisaties geholpen.

Meer informatie

Het coronavirus zorgt voor een nieuwe, vaak nog onbekende situatie binnen zorg- en welzijnsorganisaties. Om u hierin te ondersteunen verzamelen we handige informatie vanuit (branche)organisaties en rondom scholing en communicatie. Op de website van Extrahandenvoordezorg.nl worden bovendien documenten voor crisisscholing verzameld en vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen.

Alle organisaties binnen het Utrechtzorg- en RAAT-netwerk hebben een e-mail ontvangen met het verzoek om ons te laten weten of er behoefte is aan tijdelijk extra capaciteit. Is uw zorg- of welzijnsorganisatie binnen de regio Utrecht, Amersfoort-Eemland of Gooi en Vechtstreek niet benaderd? Neem dan contact met ons op via info@utrechtzorg.net of 030-6340808.

Ook voor aanvullende vragen over het regionaal contactpunt of andere arbeidsmarktvraagstukken als gevolg van corona kunt u contact met ons opnemen via info@utrechtzorg.net of 030-6340808.