Handige informatie

Verschillende (branche)organisaties bieden handige, bruikbare informatie voor uw organisatie aan rondom het coronavirus COVID-19. Op deze pagina's verzamelen we dit voor u. Ook delen we tips rondom scholing, communicatie en onboarding. Ook op de website van Extrahandenvoordezorg wordt de informatie constant geüpdatet.

Heeft u een model vrijwilligersovereenkomst nodig bij de inzet van tijdelijke extra handen in uw organsiatie? Download dan het document van ActiZ.

Vanaf 15 april kunnen zorg- en welzijnsmedewerkers zich aanmelden voor gratis professionele coaching via Sterk in je Werk. Coaches die op vrijwillige basis willen bijdragen om medewerkers in zorg en welzijn gezond te houden, kunnen terecht bij Extrahandenvoordezorg.

Het SectorplanPlus biedt mogelijkheden om de inwerk- en scholingskosten van tijdelijk zorgpersoneel tijdens de coronacrisis te vergoeden.

Informatie van (branche)organisaties

 • ActiZ: ActiZ houdt een dossier coronavirus bij, met hierin onder andere adviezen voor zorgmedewerkers, (richtlijnen voor) protocollen en vraag en antwoord rondom continuïteit van werk. Hier vindt u ook een Q&A voor werkgevers over 'Extra handen voor de zorg'.

 • Dementie academie: Dementie academie deelt een praatplaat over contact houden met een dierbare in het verpleeghuis ten tijde van corona.

 • EU-OSHA en WHO: Bekijk en download de richtlijnen en informatie van EU-OSHA en WHO (let op, deze teksten zijn in het Engels): Coronavirus disease COVID-19 outbreak and workplace safety and health en COVID-19: guidance for the workplace.

 • GGZ Nederland: GGZ Nederland deelt het dossier Coronavirus en de zorg met handige informatie voor GGZ-organisaties. Via GGZ Standaarden vindt u de richtlijn GGZ en corona.

 • IZZ: Stichting IZZ, PFZW en PGGM&Co en NVZ bieden het gratis e-book 'Zorgen voor professionals' aan. Een boek met praktische tips in moeilijke tijden, gebaseerd op ervaring in en uit de zorg.

 • Ministerie van Defensie: Het Ministerie van Defensie deelt vanuit haar kennis tips en adviezen voor de mentale gezondheid van zorgprofessionals in deze crisistijd. Op dinsdag 24 maart vond een webinar COVID-19 van defensie voor zorgprofessionals plaats. Deze webinar is hier terug te kijken.

 • Palliaweb: Informatie over de corona-uitbraak en de impact daarvan op de palliatieve zorg vindt u via Palliaweb.

 • RIVM: Via het RIVM vindt u het protocol zorgmedewerkers (binnen en buiten het ziekenhuis) na contact met een bevestigde patiënt met COVID-19.

 • VGN: De VGN houdt een speciale pagina bij met richtlijnen voor de gehandicaptenzorg, met bijvoorbeeld de gevolgen voor dagbesteding.

 • Vilans: Vilans deelt op deze pagina tips omtrent besmetting coronavirus in de verpleeghuiszorg. Ook het KICK-portaal met 500 protocollen voor risicovolle en voorbehouden zorghandelingen is tijdelijk vrij toegankelijk gemaakt door landelijke kennisorganisatie Vilans. U kunt via vilanskickprotocollen.nl inloggen met de gebruikersnaam 'KICK-protocollen' en het wachtwoord 'SamentegenCorona'.

 • V&VN: V&VN verzamelt zorgen, dilemma’s, knelpunten en ideeën. Ook vindt u hier informatie over onder welke voorwaarden men als niet-praktiserend verpleegkundige tijdelijk weer aan de slag mag tijdens de coronacrisis.

 • Zorg van Nu: Zorg van Nu houdt een lijst bij met beschikbare mogelijkheden voor digitale zorg en ondersteuning op afstand. Er staan organisaties en leveranciers klaar om extra hulp te bieden in de coronacrisis om deze zorg op afstand te vergemakkelijken, bijvoorbeeld door hun diensten gratis aan te bieden.

Heeft u tips of aanvullingen? Neem dan contact op met dheitink@utrechtzorg.net.