LET OP: Deze informatie kan verouderd zijn!

Handige informatie

Verschillende (branche)organisaties bieden handige, bruikbare informatie voor uw organisatie aan rondom het coronavirus COVID-19. Op deze pagina's verzamelen we dit voor u. Ook delen we tips rondom scholing, communicatie en onboarding. Ook op de website van Extrahandenvoordezorg vindt u een informatief overzicht.

Heeft u een model vrijwilligersovereenkomst nodig bij de inzet van tijdelijke extra handen in uw organsatie? Download dan het document van ActiZ.

Zorg- en welzijnsmedewerkers kunnen zich aanmelden voor gratis professionele coaching via Sterk in je Werk. Coaches die op vrijwillige basis willen bijdragen om medewerkers in zorg en welzijn gezond te houden, kunnen zich hier aanmelden.

Het SectorplanPlus biedt mogelijkheden om de inwerk- en scholingskosten van tijdelijk zorgpersoneel tijdens de coronacrisis te vergoeden.

Informatie van (branche)organisaties

Heeft u tips of aanvullingen? Neem dan contact op met dheitink@utrechtzorg.net.